DE VUURTOREN
 Praktijk voor Orthopedagogiek & Psychologie
 

 
Waar zijn wij voor?
Wat doen wij?
Wie zijn wij?
Hoe kunt u zich aanmelden?
Waar vindt u ons?
Wat zijn de kosten?
Privacystatement/voorwaarden

 

 


      
Wat doen wij?
Om u aan te kunnen melden is een verwijsbrief van uw huisarts, kinder- of jeugdarts of het wijkteam noodzakelijk wanneer u in aanmerking wilt komen voor vergoeding vanuit de gemeente of bij 18+ vanuit uw verzekering.
Bij aanmelding overleggen wij met u of wij u kunnen helpen. Is dit het geval dan wordt een afspraak met u gemaakt voor een kennismaking/intake. Tijdens dit eerste gesprek wordt u gevraagd de nodige informatie te geven. Ook maken we graag kennis met uw kind. Deze kennismaking kan op hetzelfde moment plaatsvinden maar er kan ook een andere afspraak worden gemaakt. Dit wordt met u overlegd tijdens het telefoongesprek. In geval van ouders die gescheiden zijn is schriftelijk toestemming van beide ouders noodzakelijk.
Als wij u op grond van de eerste informatie niet kunnen helpen verwijzen wij u door.
 
Na het kennismakingsgesprek krijgt u een advies. Dit advies geeft aan welke mogelijkheden er zijn. Dit kan betekenen dat er meer gesprekken nodig zijn, er een observatie van uw kind nodig is of een andere vorm van verder onderzoek moet worden gedaan om uw vraag zo zorgvuldig mogelijk te beantwoorden.  
Is duidelijk welke vervolgstappen genomen gaan worden dan worden hierover met u afspraken gemaakt.  
     
Mogelijkheden zijn:  
     
  1.   Gesprekken/Overleg
2.   Observatie
3.   Behandeling
4.   Psychologisch onderzoek
      - Intelligentieonderzoek
      - Persoonlijkheidsonderzoek
      - Onderzoek met betrekking tot de sociaal emotionele ontwikkeling
5. Begeleiding/Ouderbegeleiding
6. Training
7. Coaching
 
 

 praktijkdevuurtoren@planet.nl  -  2017 DE VUURTOREN