DE VUURTOREN
 Praktijk voor Orthopedagogiek & Psychologie
 

 
Home
Wat doen wij?
Wie zijn wij?
Hoe kunt u zich aanmelden?
Waar vindt u ons?
Wat zijn de kosten?
Privacystatement/voorwaarden

 

 

 

 


      
Waar zijn wij voor?

Elk kind, elke jeugdige  is anders en ontwikkelt zich op zijn of haar eigen wijze. Kinderen kunnen tijdens hun ontwikkeling in situaties komen waar ze niet zo goed raad mee weten. Vaak merkt u dat als ouder aan het gedrag van uw kind of u krijgt signalen uit de omgeving van uw kind. Er kunnen velerlei redenen voor zijn, redenen waar u als ouder zeker ook ideeŽn over heeft.
Sommige kinderen, jeugdigen stellen aan u specifieke vragen, vragen waar u zelf graag eens met iemand over zou willen praten omdat u zich zorgen maakt of omdat u zelf graag verandering wilt bewerkstelligen.

Wij zijn er voor deze kinderen en ouders en / of opvoeders. Door met elkaar te praten kan er een nieuw gezichtspunt ontstaan, een perspectief dat u en uw kind verder zou kunnen helpen.

U kunt binnen Praktijk De Vuurtoren terecht voor specifieke vragen op het gebied van ontwikkeling, opvoeding en gedrag van kinderen en jongeren. Wij bieden zowel Basis GGZ, Specialistische GGZ , als particuliere zorg.
U kunt komen met vragen als het gaat om kinderen van 0 tot 4 jaar, kinderen in de basisschoolleeftijd, tieners en pubers, adolescenten en (jong) volwassenen, kinderen met sociaal-emotionele problemen, kinderen met gedragsproblemen, kinderen met een ontwikkelingsstoornis, kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of kinderen met een verstandelijke beperking.
Ook voor vragen en begeleiding op het gebied van verlieservaring en rouwverwerking kunt u bij ons terecht.

Wij werken graag met u samen. Op uw verzoek zijn er eveneens mogelijkheden om samen te werken met de wijkteams de huisarts, de kinderarts, de schoolarts, de maatschappelijk werkende, de fysiotherapeut of logopediste, de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf, de school en anderen.
Wij zijn in het bezit van een kwaliteitsstatuut GGZ - vrijgevestigden.
 

 

 

 praktijkdevuurtoren@planet.nl  -  ©2017 DE VUURTOREN     

  webdesign www.amerweb.nl